جنبش آزادی قلم

نشریه الکترونیکی جنبش آزادی قلم

جنبش آزادی قلم

نشریه الکترونیکی جنبش آزادی قلم

جنبش آزادی قلم

شروع به نوشتن مرا آرام می کند دغدغه های درونی مرا بیرون می ریزد اگر این طریق آرامش بخش ما را نمی پسندید ما واقعا از شما پوزش می خواهیم لطفا یا تحمل فرمائید یا از وبلاگ های دوستان دیگر دیدن فرمائید.این جنبش به صورت خود جوش و سر آغازش از درون خودمان می باشد و وابسته به هیچ نهاد یا حزب و جریان سیاسی و یا تفکرات سلطه جویانه نمی باشد.
کانال تلگرام جنبش آزادی قلم : freepenmovement@

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عمل زیبایی» ثبت شده است

باروشن کردن اینترنتم توجه ام به یکی ازخبرها جلب میشود:

پیشانی برآمده میخواهید یااتوکشیده؟

وقتی مطلب رامیخوانم درمییابم که بله بعدازبینی عروسکی و سرسره ای و چشم گربه ای،چال لپ و کاشتن گونه و گوش الاغی و... عمل پیشانی هم مدشد.

اینبار دیگربرایم خنده دارنیست که هیچ،تاسف آوراست..

وقتی که میبینم روز به روز آمارعمل های زیبایی درایران روبه افزایش است

وقتی که میبینم ازدختران جذاب شرقی خبری نیست و همه عین هم مثل عروسک شده اند

همه دماغ عملی،لب پروتز،گونه کاشته،چال لپ و ...

نمیدانم درنهایت این چشم و هم چشمی برای عمل های زیبایی که همه شبیه هم میشوند به چه چیزباارزشی میرسند که باچهره ی طبیعی نمیشود به آن برسند!!؟

خیابان های ایران را که میبینی،بی شک بیادصحنه ی نمایش عروسکی می افتی

فکرش رابکن همه یک شکل همه تکراری و بدون جذابیت باکلی رنگ و روغن بالبخندی مصنوعی

فکرش رابکن نه میتوانند اخم کنند نه خندیدنشان به خندیدن می ماند 

درمقاله ای خواندم دختری21ساله بنام آرمیتا دراتاق عمل بخاطرجراحی زیبایی بینی ایست قلبی کردو جانش راازدست داد

نمیدانم چراجانشان رابه بازی میگیرندمگرچهره ی طبیعی آدم عیبی دارد؟!

چه عیبی دارد پیشانی ات کمی بلندباشد؟

یامثلا بینی ات مثل بقیه عروسکی نباشد؟

یاایراد کار کجاست که حتمن باید بروی روی لپ ات چال بگذاری؟

قدیمی هامیگفتند:سرنوشت را از"سر"نوشته اند پس هرکه پیشانی اش بلندباشد بخت و اقبالش هم بلندتراست،اماحالا چشم و هم چشمی حرف قدیمی هارا هم پاک کرده.

اروپا قطب تولید لوازم آرایشی است اما در رده ی مصرف کنندگان محدوداست وقتی ازاروپایی هامیپرسی که چرا؟درپاسخ میگویند:چون وقت گیراست و آدم باچهره طبیعی جذاب تراست و هرکسی که سن اش بالا میرود برای اعتماد بنفس آرایش میکند

اما من در ایران چیزهای عجیبی میبینم

میبینم که حتی دختر14ساله برای جراحی زیبایی به کلینیک میرود

میبینم دختربچه ای که باید بااسباب بازی هایش خاله بازی کند،بالوازم آرایشی سرگرم است

بگذارصادقانه بگویم رفیق..من یک صحنه ی نمایش عروسکی میبینم باکلی عروسک که هیچکدام نه خندیدن بلدند ونه جرعت گریه دارند

اغلب ایرانی هابراین باوراند که:

عمل زیبایی ازنان شب واجب تراست.


#لیلا اردم

  • آراز شاه